Juha Takkinen och Aqua Zumba®. Juha Takkinen och Zumba® utomhus. Juha Takkinen och Zumba®evenemang. Juha Takkinen och Zumba® Kids.

Tema Jul på Zumba®passet i Brokind den 10 december

Det blir Tema Jul på Zumbapasset i Brokind den 10 december!

Kom gärna juligt utklädd (frivilligt)

Läs mer och boka plats via Juhas bokningswebb.